تابلو اعلانات اورژانس

فهرست مراکز فوریتهای پزشکی شهرسالم

مرکز شماره1: پايگاه 1100 مستقر در بزرگراه رسالت ستاد شهرسالم -- 1842 و 22313045
مرکز شماره2: پايگاه 1200 مستقر در ساختمان مرکزي شهرداري تهران -- 55630189
مرکز شماره3: پايگاه 1300 مستقر در برج ميلاد تهران
مرکز شماره4: پايگاه 1400 مستقر در باغ موزه دفاع مقدس
مرکز شماره5: پايگاه 1500 مستقر در کلينيک منطقه 5 شهرداري تهران-- 44071000 الي 4
مرکز شماره6: پايگاه 1300 سيار در سطح تهران بزرگ

شرح وظایف

به دنبال توسعه فعاليت هاي شهرداري تهران و در راستاي برنامه هاي سلامت محور شهر تهران، شرکت شهر سالم اقدام به راه اندازي مرکز فوريت هاي پزشکي شهرداري تهران (1842) نموده است.
فعاليت هاي اين سامانه شامل مشاوره رايگان پزشکي و ارائه خدمات فوريتهاي پزشکي به عموم کارمنداني است که مستقيم يا غير مستقيم در خدمات شهرداري تهران هستند.
اين خدمات شامل انتقال بيمار از منزل به بيمارستان و بالعکس و جا به جايي بيمار بين مراکز درماني مختلف مي باشد.
در واقع سامانه 1842 پل ارتباطي پرسنل شهرداري تهران با اورژانس شرکت شهر سالم است، اين طرح به منظور ارائه سريع تر خدمات فوريت هاي پزشکي و درمانگاهي شرکت شهر سالم به پرسنل شهرداري تهران به اجرا درآمده است.
در فاز نخست پرسنل شهرداري تهران مي توانند در تماس تلفني با شماره 1842 از طريق تلفن ثابت و تلفن همراه از مشاوره هاي پزشکي، پرستاري و خدمات اورژانس شرکت شهر سالم به صورت رايگان استفاده نمايند.
لذا در طول شبانه روز پزشکان و کارشناسان فوريت هاي پزشکي در خدمت تماس گيرندگان محترم مي باشند.
مرکز ديسپچ سامانه 1842 در شرکت شهر سالم واقع مي باشد که با پايگاههاي ثابت و سيار اورژانس در سطح شهر تهران ارتباط دارد و چه بسا به زودي 1842 به يک شماره ماندگار در اذهان پرسنل زحمتکش شهرداري تهران تبديل شود.
مرکز فوريت هاي پزشکي شرکت شهر سالم در حال حاضر با 20 دستگاه آمبولانس مجهز به تجهيزات پزشکي و دارويي، به پرسنل شهرداري و شهرونداني که در مراسم هاي مختلف مذهبي، علمي ، فرهنگي، ورزشي شهرداري تهران حضور دارند خدمات اورژانس ارائه مي نمايد.

سامانه 1842