شماره تماس جهت ارتباط با مدیرعامل و معاونین شرکت شهرسالم

و هماهنگی جهت ملاقات با ایشان


960-25-850


ایمیل : info.shahresalem@tehran.ir    شماره پیامک:30001842


ارسال پیام و درخواست برای مدیریت

اطلاعات شخصی

پیام شما