بازدید دکتر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر کشور از درمانگاه صحرایی شرکت شهر سالم در عمود ۷۰۷
بازدید دکتر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر کشور از درمانگاه صحرایی شرکت شهر سالم در عمود ۷۰۷ موکب حضرت...

راه اندازی بخش دندانپزشکی درمانگاه منطقه 5 شهرداری تهران در روز جمعه
به اطلاع کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران می رساندکه از تاريخ 98/07/26 (بیست و ششم مهرماه) شيفت صبح جمعه ...

از سوی تیم درمانی شرکت شهر سالم و در چهار روز گذشته انجام شد:
تیم درمان شرکت شهر سالم مستقر در پایگاه کربلا، در چهار روز گذشته به 680 نفر از کارکنان و کارگران شهرداری...

سرپرست توسعه منابع انسانی شهرداری تهران از ستاد مرکزی شرکت شهرسالم بازدید کرد
گزارش تصویری بازدید دکتر حامد مظاهریان، سرپرست محترم توسعه منابع انسانی شهرداری تهران از ستاد مرکزی شرکت...

گزارش تصویری از اجرای طرح غربالگری پوکی استخوان کارکنان و مراجعین شهرداری منطقه یک توسط کادر درمانی شرکت شهر سالم
در هفته  جهانی گرامیداشت سلامت مردان گزارش تصویری از اجرای طرح غربالگری پوکی استخوان کارکنان و مراجع...