برگزاری جلسه شورای معاونان شرکت شهرسالم با حضور دکتر چوبینه با موضوع HIS
جلسه شورای معاونان شرکت شهرسالم با حضور دکتر چوبینه مدیرعامل شرکت با موضوع HIS در محل این شرکت ب...

برگزاری سومین جلسه هم افزایی تدوین استراتژی
سومین جلسه هم افزایی تدوین استراتژی با حضور مدیران درمانگاه های شرکت شهرسالم در محل این شرکت برگزار شد. ...

ویزیت رایگان کودکان به مناسبت روز جهانی کودک در درمانگاه شهرداری منطقه 19
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسالم، به مناسبت روز جهانی کودک تعداد 22 نفر در بخش دندانپزشکی و 25 نفر از کودک...

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار حوزه فضای سبز منطقه 22
در راستای ارتقاء سلامت شغلی، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه فضای سبز منطقه 22 با حضور معاون محترم ادار...

آموزش بهداشت و ایمنی کارگران حوزه خدمات شهری منطقه 8
در راستای اجرای برنامه های مستمر بهداشت حوزه کارگری در شهرداری تهران کلاس آموزش بهداشت و ایمنی ویژه کارگران...

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه خدمات شهری منطقه12  برگزار گردید
در راستای ارتقاء سلامت شغلی ، جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه خدمات شهری منطقه 12 با حضور مسئولین ...

تجلیل از پزشکان و کارمندان شرکت شهرسالم
به مناسبت روز پزشک و روز کارمند، آیین تجلیل از پزشکان و کارمندان شهرسالم شهرداری تهران، با حضور دکتر چوب...

نشست خبری دکتر چوبینه مدیر عامل شرکت شهرسالم با اصحاب رسانه
نشست خبری دکتر چوبینه مدیرعامل شرکت شهرسالم با اصحاب رسانه روز شنبه 27 مرداد ماه 1397 با حضور تعداد زیادی از...