دکتر حمیدچوبینه مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران، به عیادت بازنشستگان شهرداری رفت
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت شهرسالم، دکترچوبینه شب گذشته به همراه تنی چند از مدیران شهرسالم به...

راه اندازی شیفت شب کلینیک منطقه 19 شرکت شهرسالم
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت شهرسالم، خانم زهرا ساحت فردی سرپرست کلینیک  بهداشتی ودرمانی منطقه...

بازگشت و اضافه شدن دو بیمارستان خصوصی به چرخه خدمات درمانی شهرداری تهران
  به گزارش روابط عموم ی و امور بین الملل شرکت شهر سالم شهرداری تهران، معاون ...

طرح بزرگ معاینات سلامت شغلی کارمندان شهرداری تهران کلید خورد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت شهر سالم شهرداری تهران، دکتر امیرحاجی نورمحمدی، معاون پیشگیری...

چكاپ كارگران بازيافت ، حوزه خدمات شهري منطقه 8
در راستای اجرای برنامه معاینات سلامت شغلی حوزه کارگری و به منظور بررسی و تعیین وضعیت سلامت کارگران شاغل در ...

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه خدمات شهری منطقه 20 برگزار گردید
در راستای ارتقاء سلامت شغلی ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه خدمات شهری منطقه 20 با حضور معاون محترم ...

تجلیل از پزشکان و کارمندان شرکت شهرسالم
به مناسبت روز پزشک و روز کارمند، آیین تجلیل از پزشکان و کارمندان شهرسالم شهرداری تهران، با حضور دکتر چوب...

نشست خبری دکتر چوبینه مدیر عامل شرکت شهرسالم با اصحاب رسانه
نشست خبری دکتر چوبینه مدیرعامل شرکت شهرسالم با اصحاب رسانه روز شنبه 27 مرداد ماه 1397 با حضور تعداد زیادی از...