دومین همایش از سلسله همایش های ارتقاء سلامت سالمندان و خانواده برگزار شد
دومین همایش از سلسله همایش های ارتقاء سلامت سالمندان و خانواده با موضوع پوکی استخوان به همت شرکت...

رویدادی ارزشمند در شرکت شهرسالم
با حضور دکتر نظری قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران،دکتر عباسعلی مدیح مدیر کل رفاه و تعاون و...

برگزاری سومین جلسه اتاق فکر و حل مسئله معاونت پیشگیری و بهداشت
به منظور هم اندیشی و بررسی چالشهای پیش رو در انجام بهینه برنامه های مرکز بهداشت کار، تشکیل جلسات هفتگی...

آموزش هپاتیت ب برای کارگران حوزه خدمات شهری و فضای سبز
در راستای ارتقای سطح دانش بهداشتی کارگران و آشنایی ایشان با برخی از بیماری ها و عوامل خطر مرتبط با آنها جلسه...

جلسه کمیته خدمات شهری منطقه 3
در راستای برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت  کار ، جلسه ای با حضور روسای خدمات شهری نواحی و پیمانکاران ...