مدیر انفورماتیک


حمید حامد

(کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت)

 

کارشناسان انفورماتیک

بشیر گلپور

سميه فرزاد پور
فرزانه قاسمي فر
ياسمن مهماندوست
محمد نوريان
مسعود ابراهيمی

شرح وظايف :

نظارت و نگهداري سيستم هاي مکانيزه شرکت

پشتيباني سخت افزار ، نرم افزار و شبکه

طراحي و نگهداري بانك اطلاعاتي و نرم افزارهاي مورد نياز

تهيه و نظارت برنامه هاي نرم افزاري

تنظيم سطح دسترسي، مديريت کاربران و راهبري اتوماسيون اداري

تعداد نيروها : 3نفر نيروي پشتيبان- يک نفر نيروي توسعه نرم افزار

 

 

فعاليت هاي حوزه انفورماتيک جهت ارتقاء سطح کيفي ارائه خدمات :