بیمارستانهای والدین

منطقه 

تلفن

آدرس

نام بیمارستان

منطقه 1

22002784

خيابان شريعتي پل رومي خيابان بوستان كوچه آذر

اختر

منطقه 1

22937031،5

پاسداران خيابان نوبنياد خيابان صنايع شهيد دکتر چمران
منطقه 1

22803550،9

نياوران خيابان دارآباد مسيح دانشوري
منطقه 1

22280380

نياوران جنب منظريه روانپزشکی رضاعي
منطقه 1

9-22403561

بزرگراه چمران جنب پمپ بنزين خيابان يمن خيابان پروانه طالقاني
منطقه 1

88966130،9

ميدان قدس خيابان شهيد باهنر ميدان جماران قلب بقيه الله جماران
منطقه 2

 22074088-9 22074090-9 

سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج شهيد مدرس
منطقه 2

88052191،9

خيابان ستارخان خيابان نيايش حضرت رسول اکرم (ص)
منطقه 3

22600002

خيابان شريعتي خيابان زرگنده جواهري
منطقه 3

88797761،5

ميدان ونک کوچه والي نژاد شهيد هاشمي نژاد
منطقه 3

21511-8805044،4

خيابان ملاصدرا جنب سازمان گوشت بقيه الله الاعظم
منطقه 4

77883283.6

تهرانپارس خيابان رشيد جنب کلانتري بيمارستان آرش روئين تن آرش
منطقه 4

77898010

ميدان رسالت خيابان هنگام ميدان الغدير الغدير
منطقه 4

22549096،7

اتوبان صياد شيرازي پاسداران گلستان 5 گلستان نداجا
منطقه 6

66581605

خيابان دكتر قريب انتهاي بلوار كشاورز امام خميني
منطقه 6

66581512

انتهاي بلوار كشاورز مجتمع بيمارستاني امام خميني انسيتو كانسر
منطقه 6

88029600،69

کارگر شمالي نبش بزرگراه جلال آل احمد قلب تهران
منطقه 6

88897761

پل کريم خان خيابان استاد نجات الهي شمالي ميرزاکوچک خان
منطقه 6

66938081

انتهاي بلوار کشاورز وليعصر مجتمع امام خميني
منطقه 7

77558081،5

خيابان شهيد مدني جنوبي ايستگاه اسلامي امام حسين(ع)
منطقه 7

88418023

خيابان شريعتي چهارراه قصر روبروي سبلان شمالي

504ارتش

منطقه 7

77603076،8

شريعتي خيابان پادگان ولي عصر خانواده ارتش
منطقه 10

9-5541900

خيابان کارگر جنوبي چهاراره لشگر خيابان کمالي لقمان حكيم
منطقه 11

66707071

خيابان حافظ تقاطع جمهوري نجميه
منطقه 11

55419151،5

خيابان کارگر جنوبي بعد از چهاراه لشکر روزبه
منطقه 11

6-55414941

خيابان کارگر ميدان قزوين فارابي
منطقه 12

55632277

چهارراه مولوي اكبرآبادي
منطقه 12

55621889

چهاراه مولوي جنب زايشگاه شهيد اکبر آبادي شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني
منطقه 12

33120076،9

خيابان مجاهدين اسلام شفايحياييان
منطقه 12

3355000-33550001

خيابان مصطفي خميني شماره 521 کانون خير خواه دکتر سپير
منطقه 12

9-66706106

خيابان سعدي شمالي اميرعلم
منطقه 12

55609951،3

ميدان شاپور خيابان وحدت اسلامي رازي پوست
منطقه 13

33348035،9

ميدان امام حسين خيابان دماوند بوعلي
منطقه 14

39950

اتوبان بعثت افسريه سه راه تختي

600 تختخوابی بعثت نهاجا

منطقه 15

22074088-9 ------- 22074090-9

سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج شهيد مدرس
منطقه 16

55346161

نازي آباد پشت فرهنگ سراي بهمن ضلع جنوب غربي اميرالمومنين
منطقه 16

55909051

انتهاي بزرگراه شهيد رجايي روبروي پارک رجايي هفت تير
منطقه 17

17-55725216

ميدان ابوذر روبروي شهرداري منطقه 17 ضيائيان
منطقه 18

66801886

اول جاده ساوه بلوار الغدير شهداي يافت آباد پرستاران شاهد
منطقه 18

55062644

خيابان فدائيان اسلام مهديه
کرج

26144434700

کرج جهان شهر بلوار ماهان