|  01/25/2015 - يكشنبه 5 بهمن 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
مسئولین درمانگاه5

 

مسئول درمانگاه:
آقای دکتر محمدعلی زارع
سوابق تاریخی

مسئول فنی نوبت صبح:
 آقای دکتر محمد علی زارع
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر علی حریرچی
مسئول فنی نوبت شب:
خانم دکتر پرستو حسین پور

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
بازگشت به بالا ^