|  12/26/2014 - جمعه 5 دي 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
مسئولین درمانگاه5

 

مسئول درمانگاه:
آقای دکتر نورمحمدی
سوابق تاریخی
hajinormohamadi@tehran.iri
مسئول فنی نوبت صبح:
 آقای دکتر نورمحمدی
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر علی حریرچی
مسئول فنی نوبت شب:
خانم دکتر پرستو حسین پور

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
بازگشت به بالا ^