|  03/01/2015 - يكشنبه 10 اسفند 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
مسئولین درمانگاه5

 

رئیس درمانگاه:
آقای دکتر محمدعلی زارع
مسئول فنی نوبت صبح:
 آقای دکتر امیر حاجی نور محمدی
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر علی حریرچی
مسئول فنی نوبت شب:
-

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
بازگشت به بالا ^