درون نگری ( کشف شخصیت )

درون نگري
"کشف شخصیت "

تحلیل پردازی در مورد دیگران و طبقه بندی آنها بر حسب شخصیت شان
معمولاً کم و بیش کار آسانی است .
ولی صادقانه نور افکن به سوی خود برگرداندن غالباً دشوارتر است ،
اما این همان کاری است که شما باید انجام دهید تا ببینید چه اصلاح
یا تغییری باید در شما صورت گیرد .
هدف از کشف شخصیت شما این است که بدانید چگونه بر دیگران تاثیر می گذارید .
و مردم هشیارانه یا نا هشیارانه شخصیت شما را می آزمایند ،
و واکنش آنها درحکم یک کلید است .

 

تاریخ درج مطلب:  1390/11/8 8:59:38     آدرس مطلب: http://shahresalem.tehran.ir/default.aspx?tabid=349&ArticleId=1607
تعداد مشاهده 173
print