برنامه خدمات بیمه ای و درمانی شهرسالم در ایام نوروز 96
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسالم شهرداری تهران، برنامه مراکز درمانی و معاونت درمان شهرسالم به شرح زیر اعلام...

ارایه پاسخ مدیرعامل شرکت شهر سالم به درخواست های بازنشستگان در حوزه درمان
به گزارش روابط عمومي سازمان بازنشستگي شهرداري تهران،  دكتر حسن علي غفاري به خواسته هيات مديره کانون بازنشستگ...

جلسه پایش و نظارت ستادی برعملکرد شرکت شهرسالم برگزار شد
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرسالم شهرداري تهران، در اين جلسه که با هدف نهادينه‌سازي نظام نظارت و پايش مستمر ...

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه فضای سبز منطقه19  برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسالم شهرداری تهران، در این جلسه به دنبال بازرسی های بهداشت و ایمنی از پارک های ...

برگزاری کلاس آموزش بهداشت و ایمنی مجریان عملیات سم پاشی منطقه 15
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسالم شهرداری تهران، در طی جلسه مذکور، در خصوص موضوعات مهم این حوزه و آشنایی کار...

برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار درمنطقه 7
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسالم شهرداری تهران، در جلسه مذکور مواردی از قبیل ، حوادث ناشی از کار و بیماری ه...