برگزاری کارگاه هم افزایی تدوین استراتژی شهرسالم
این کارگاه با حضور دکتر چوبینه مدیرعامل، معاونین و مدیران مراکز با استقبال بالایی روبرو شد. بیانیه ا...

طرح دو روزه خدمات ویزیت رایگان در شهر کهریزک
شرکت شهر سالم با همکاری سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران طرح دو روزه خدمات رسانی پزشکی به ساکنین نیازمند ...

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه خدمات شهری منطقه12  برگزار گردید
در راستای ارتقاء سلامت شغلی ، جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه خدمات شهری منطقه 12 با حضور مسئولین ...

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه خدمات شهری منطقه16  برگزار گردید
به منظور بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص موضوعات بهداشتی و ایمنی در حوزه خدمات شهری جلسه کمیته حفاظت ف...

برگزاری سومین جلسه اتاق فکر و حل مسئله معاونت پیشگیری و بهداشت
به منظور هم اندیشی و بررسی چالشهای پیش رو در انجام بهینه برنامه های مرکز بهداشت کار، تشکیل جلسات هفتگی...

تجلیل از پزشکان و کارمندان شرکت شهرسالم
به مناسبت روز پزشک و روز کارمند، آیین تجلیل از پزشکان و کارمندان شهرسالم شهرداری تهران، با حضور دکتر چوب...

نشست خبری دکتر چوبینه مدیر عامل شرکت شهرسالم با اصحاب رسانه
نشست خبری دکتر چوبینه مدیرعامل شرکت شهرسالم با اصحاب رسانه روز شنبه 27 مرداد ماه 1397 با حضور تعداد زیادی از...