راه اندازی بخش فوق تخصصی قلب و عروق و آزمایشگاه درمانگاه منطقه 20 شهرداری تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت شهر سالم، بخش فوق تخصصی قلب و عروق و آزمایشگاه درمانگاه منطقه 20 شهرداری تهران، ط...

حضور مدیر عامل شرکت شهر سالم در همراهی کمپین سه شنبه های بدون خودرو
به گزارش روابط عمومی شرکت شهر سالم شهرداری تهران، صبح امروز کمپین سه شنبه های خودرو با حضور شهردار و اعضای ...

چکاپ کارکنان شهرداری منطقه بیست با استقبال روبرو شد
در راستای ارتقاء سلامت کارکنان شهرداری تهران ، معاینات وچکاپ سلامت کارکنان شهرداری منطقه بیست آغاز و با ...

معاینات و چکاپ سلامت کارکنان شهرداری منطقه شش آغاز شد
در راستای ارتقاء سلامت کارکنان شهرداری تهران ، معاینات وچکاپ سلامت کارکنان شهرداری منطقه شش آغاز شد ....